ka | en
Company Slogan TODO

ბანკების პროგრამული უზრუნველყოფა

ავტორი: არტურ დავთიან


უმოკლესი გზების განსაზღვრა ევკლიდურ გრაფებში

ავტორი: ელდარ ბოგდანოვი


ლოკალური ქსელის უსაფრთხოება

ავტორი: ალექსანდრე მელაძე
საკვანძო სიტყვები: უსაფრთხოება

მონაცემთა ბაზებში ინფორმაციის საძიებო სისტემის მოდელი

ავტორი: მიხეილ წერეთელი


ელექტრონული რესურსების ვებ-პორტალი ზოგადი განათლების სკოლებისათვის ინფორმატიკაში (მულტიმედია და დიზაინი)

ავტორი: ელენე შერგელაშვილი
თანაავტორები: სხვ.


საინფორმაციო სისტემა ელექტრონული სწავლების მხარდჭერისათის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში

ავტორი: თამარი ნასარიძე
თანაავტორები: სხვ.
საკვანძო სიტყვები: ინფორმატიკისს სწავლება

ვებ-აპლიკაცია CARBORBALA.GE (ავტომანქანის ყიდვის პროცესის ორგანაიზერი)

ავტორი: ნინო ლომიძე
თანაავტორები: სხვ.


ინტერნეტ ტექნოლოგიებით მართვადი მცირე ზომის მანქანის (webcar) შექმნა

ავტორი: ზურაბ კუცია
თანაავტორები: ბექა ბარბაქაძე ნიკოლოზ გაბისონია ელისაბედ ზარქუა ნათია თავთეთრიშვილი ზურაბ კუცია გიორგი ფეიქრიშვილი ნიკა ბეგიაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ვებ მართვა

უნივერსისტეტის მართვის სისტემა და ელექტრონული სწავლება

ავტორი: მარი მაისურაძე
თანაავტორები: სხვ.
საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული სწავლება, მართვა

კონცეპტის ფორმირების ანალიტიკურ-ევრისტიკული მეთოდის გამოყენება სემანტიკური ძებნის ამოცანებში

ავტორი: ლუკა ტარიელაშვილი
თანაავტორები: სხვ.
საკვანძო სიტყვები: კონცეპტი, ინფორმაციის ძებნა

კვლევები ინტერნეტის მომავალ არქიტექტურაში

ავტორი: ნაია დათუაშვილი


ipv6-ის ტუნელინგი ipv4-ის გარემოში

ავტორი: თამარ გოგოლაძე


ჯანმრთელობის სტრუქტრურული მონიტორინგის აპლიკაციები სენსორული ქსელების აღმოჩენა: MEMS-ის შესავალი, მიკროსისტემები და სენსორები

ავტორი: ნაირა ღვალაძე


Cisco-ს უსაფრთხო უსადენო ქსელების აგება

ავტორი: გურამ დონაძე


sf

ავტორი: გიორგი ოსეფაშვილი


დინამიური ვებ-გვერდის შემუშავება PHP+MySQL-ის მეშვეობით.

ავტორი: თეა კუპრაძე
თანაავტორები: გ.ოსეფაშვილი,კ.წურწუმია, თ.ივანიძე,გ.ჭელიძე, გ.ფოლადიშვილი,ს.ქავზინაძე,ნ.გოძიაშვილი,ე.ჩიხრაძე,ნ.წამალაშვილი, ე.ცქიფურიშვილი,ლ.ლევანიძე,ლ.მელიქიშვილი,ი.ლატარია
საკვანძო სიტყვები: დინამიური, ვებ-გვერდი, სტუდენტები, ლექტორები, პროფაილი

ვირტუალიზაცია მცირე და საშუალო ბიზნესში

ავტორი: ოთარი კვესელავა


IT ინფრასტრუქტურის ვირტუალიზაციის მოდელი მცირე ოფისებისათვის

ავტორი: levani karelidze


სიცხის ტალღების კვლევა და მათი პროგნოზირება არამკაფიო მეთოდებით

ავტორი: მარინა ფანდოევა
საკვანძო სიტყვები: სიცხის ინდექსი, სიცხის ტალღა, არამკაფიო ტიპური მნიშვნელობა, Rough-სიმრავლე

XML დოკუმენტების პარალელური საძიებო ინდექსის შექმნა

ავტორი: თორნიკე შავიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ინდექსი, სისტემა, საძიებო, ძებნა, დანაწილაბა, დანაწილებული, რანკირება, შებრუნებული, სრული

სუფიქსების მასივი

ავტორი: ლევან კასრაძე
საკვანძო სიტყვები: სუფიქსების, მასივი

რელაციური მონაცემთა მოდელი - მონაცემთა ბაზის დიზაინის ნორმალიზება და ეფექტურობა

ავტორი: ანა სიხარულიძე
საკვანძო სიტყვები: რელაციური მონაცემთა მოდელი, ნორმალიზაცია

ელექტრონული რესურსების ვებ-პორტალი ზოგადი განათლების სკოლებისათვის ინფორმატიკაში (დაპროგრამება, ალგორითმები)

ავტორი: ანა დარჩიაშვილი
თანაავტორები: მ.მერებაშვილი,მ.კურკუმული,ვ.კობახიძე,მ.მუმლაძე,ლ.ლაშხი,ქ.რამიშვილი, თ.მახარაძე,თ.რუსია,გ.სეხნიაშვილი,გ.გოგოლაური,მ.ბალახაძე,ო.იანტბელიძე, ა.ნიქაბაძე,მ.ჩიღოშვილი,ე.გულორდავა,ნ.გუგუნავა
საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული, სახელმძღვანელო, ვებ, პორტალი, მოსწავლეები, ინფორმატიკა, კომპიუტერული, მეცნიერება

სკალარული ნამრავლი გაიშვიათებულ ვექტორში

ავტორი: გიორგი გაჩეჩილაძე
თანაავტორები: რატი დევიძე, გიორგი ღუღუნიშვილი
საკვანძო სიტყვები: გაიშვიათებულ, ვექტორი, სკალარული ნამრავლი, სია, მეპი, ალგორითმი, ოპტიმიზაცია, კომპიუტერული მეცნიერება

საინფორმაციო სისტემები საწარმოს მართვაში

ავტორი: ელინა არუთინოვი


ტრანზაქციის მართვის თავისებურებები მონაცემთა ბაზებში

ავტორი: მარიამი ფუხაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ტრანზაქცია, ტრანზაქციის ჟურნალი, ტრანზაქციის თვისებები, მოდელის აღდგენა, მონაცემებთან მიმართვის პრობლემები

მონაცემთა ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მეთოდები

ავტორი: სოფიო ჩოქური
საკვანძო სიტყვები: ბაზის უსაფრთხოება, სერვერის როლები, მონაცემთა ბაზის როლები, მონაცემთა მთლიანობა

ინფორმაციის წარმოდგენა ქვანტურ კომპიუტერში(დამუშავება და ძებნა)

ავტორი: ნანა აბრამიანი


კომპიუტერული ქსელების უსაფრთხოება

ავტორი: იმედა ჯანგულაშვილი


ვებ გვერდის შექმნა და მისი ოპტიმიზაცია საძიებო სისტემებისათვის

ავტორი: მირანდა მახარაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ძიების ოპტიმიზაცია, ძიება, ვებ გვერდი

მოთხოვნების დამუშავება და ოპტიმიზაცია

ავტორი: ნინო შენგელია
საკვანძო სიტყვები: მოთხოვნების ოპტიმიზაცია, მოთხოვნების წარმოდგენა, მოთხოვნების გარდაქმნა, მოთხოვნების გამოთვლა, წვდომის გეგმები

მონაცემთა წარმოდგენის მეთოდები საცავებში(ქვანტური კომპიუტერის მოდელზე)

ავტორი: დავით ჯიქია


ვებ-ზე დაფუძნებული მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირების სისტემა

ავტორი: ლაშა მარანელი
საკვანძო სიტყვები: ვებ, მონაცემთა ბაზები, ადმინისტრირება, ადმინისტრატორი

ტექნოლოგიური პროცესის ოპერატიული მართვისათვის გადაწყვეტილებების მიღების მხარდამჭერი საინფორმაციო სისტემის აგება კირის ღუმელის მაგალითზე (ავარიულ რეჟიმში ყოველ 24 საათში ცვლადი პარამეტრებით მართვა)

ავტორი: ნიკოლოზ ივანაური


ტექნოლოგიური პროცესის ოპერატიული მართვისათვის გადაწყვეტილებების მიღების მხარდამჭერი საინფორმაციო სისტემის აგება კირის ღუმელის მაგალითზე (ავარიულ რეჟიმში მყისიერად ცვლადი პარამეტრებით მართვა).

ავტორი: ალექსანდრე ლაშხი


აგრეგირების OWA –ს ტიპის ოპერატორების წონების გენერირების კლასი გადაწყვეტილების მიღების ინტელექტუალურ სისტემაში

ავტორი: თებრონე ვარშანიძე
თანაავტორები: არჩილ ვარშანიძე, ნათია გადელია, ნიკოლოზ გოჩიაშვილი
საკვანძო სიტყვები: Dss - გადაწყვეტილების მიღების სისტემა

სითბური ასახვა: სამგანზომილებიანი ობიექტის სითბური სეგმენტაცია. (სითბური ცენტრების რაოდენობის პოვნა და იდენტიფიცირება)

ავტორი: თეონა სამხარაძე
საკვანძო სიტყვები: სითბური, სეგმენტაცია, მეში, ასახვა

სამგანზომილებიანი ობიექტების დანაწევრება, ზედაპირის სტრუქტურის გამარტივება და ხმაურის რეგულირება

ავტორი: გელა ლომიძე


სამგანზომილებიანი ობიექტიდან ჩონჩხის მოპოვება

ავტორი: ზურაბ აბელაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ჩონჩხი, სეგმენტაცია, კანის გადაკვრა, სითბოს გატარება, შეკუმშვა

ფსევდოშემთხვევითი რიცხვების გენერატორის აგება ნეირონული ქსელის საშუალებით

ავტორი: სოფიო ბუაძე


სითბური ასახვა: სამგანზომილებიანი ობიექტის სითბური სეგმენტაცია. (სითბური ცენტრებზე დაყრდნობით)

ავტორი: თორნიკე სულაძე
საკვანძო სიტყვები: სითბური, სეგმენტაცია, მეში, ასახვა

სწრაფი დალაგების მეთოდი და მისი მოდიფიკაცია

ავტორი: ვილიამ სააკიანი
თანაავტორები: დათო ბუმბეიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ქვიქსორტი, სორტირება

პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის ძალისხმევის შეფასება არამკაფიო ტექნოლოგიების გამოყენებით

ავტორი: ლილი სვანიძე


ციფრული ხელმოწერის ორიგინალური ალგორითმი და მისი განხოციელება

ავტორი: მარიამ არჩვაძე
საკვანძო სიტყვები: ციფრული, ხელმოწერა, ალგორითმები, კრიფტოგრაფია, დაშიფვრა, გაშიფვრა, აუდენტიფიკაცია

ციფრული კომუნიკაციები: შეცდომების მაკორექტირებელი კოდები უსასდენო საკომუნიკაციო სისტემებისთვის

ავტორი: ირაკლი მანაგაძე


დისკრეტული ოპტიმიზაციის ზოგიერთი ორკრიტერიუმიანი ამოცანის შესახებ

ავტორი: ზურაბი ისაკაძე
საკვანძო სიტყვები: დისკრეტული ოპტიმიზაცია, დანიშვნის ამოცანა, ორკრიტერიუმიანი ოპტიმიზაცია

აგრეგირების OWA–ს ტიპის ოპერატორებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების ინტელექტუალური სისტემის არქიტექტურა და ინჟინერია

ავტორი: არჩილ ვარშანიძე
თანაავტორები: თებრონე ვარშანიძე, ნათია გადელია, ნიკოლოზ გოჩიაშვილი
საკვანძო სიტყვები: IDSS, OWA

საექსპერო შეფასებების ინჟინერია აგრეგირების OWA ოპერატორებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების ინტელექტუალურ სისტემაში

ავტორი: ნათია გადელია
თანაავტორები: არჩილ ვარშანიძე, თებრონე ვარშანიძე, ნიკოლოზ გოჩიაშვილი
საკვანძო სიტყვები: decision support system

აგრეგირების OWA–ს ტიპის ოპერატორების კლასი გადაწყვეტილების მიღების ინტელექტუალურ სისტემაში

ავტორი: ნიკოლოზ გოჩიაშვილი
თანაავტორები: არჩილ ვარშანიძე,ნათია გადელია,თებრონე ვარშანიძე
საკვანძო სიტყვები: გადაწყვეტილების მიმღები ინეტელექტუალური სისტემა

ჰოლონომური წირების პარამეტრიზაცია - ერთი ფუნქციის შესახებ

ავტორი: ვიოლეტა აფხაზავა
საკვანძო სიტყვები: ჰოლონომური, წირი, პარამეტრიზაცია, ასახვა, ფუნქცია


Web Development by WebDevelopmentQuote.com
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com